Сух дървен материал

Игри

Информация за страница Сух дървен материал

   Сух дървен материал е само една от възможностите за хората, които се занимават на професионално ниво със строителни и ремонтни дейности. До голяма степен няма разлика с класическия материал от дърво, благодарение на който се изработват всички видове мебели за дома и офиса като столове, маси, скринове и други. Дървото е сред онези материали, които почти винаги са в основата на естетичните решения за интериора. От многото възможности се откроява иглолистният материал, който се характеризира не само с висока цена, гарантираща неговите качества. Той е в състояние да се обновява сам в природата или казано по друг начин, няма нужда от зареждане с минерали, за да бъде отново годен за употреба. Сухият обаче си личи по това, че трябва да мине съответните процеси. Бор, ела или смърч, без значение какво изберем за работата, се налага да го пуснем през сушилните камери, където претърпява обработване от типа термично.               

    Тази характерна особеност на сух дървен материал е ключова за всички онези, които го използват и точно тук е мястото да се припомни, че дървесината понякога се характеризира с висок процент влажност. Ето защо това предразполага към проникването в нея на разни вредители като термити, лишеи и други вредни растения, за кратко време в състояние да я увредят по непоправим начин. От друга страна съществуват специални помещения и условия, в които се държи на съхранение материалът, преди и след като бъде изсушен. Влажността на въздуха и температурата са двата ключови фактора за случаите, когато на материала трябва да се осигури съхранение. Между седем и дванадесет са процентите на изсушаване, защото в никакъв случай не е полезно и дори е неправилно да се изсушава напълно дървото. Едва ли има нужда да се казва, че сухите изгнили дървени дъски и всякакви други пособия няма как да стават за работа. По отношение продължителността на процеса на сушене, той не се извършва наведнъж и без наздор от страна на специалисти, а протича под строго контролиране и се определя най-вече на базата на вида дървесина. Така е възможно в рамките на около двадесет дни да изсушаваме материал.               

    Вероятно не са малко хората, които се питат къде евентуално би могъл да намери приложение даден сух дървен материал. Освен за пособия за градината и дома като огради, пейки, беседки и много други, доста видове мебели се правят именно от него. Ето как пред нас се открива широка перспектива и се изисква единствено да проучим пазара на този вид материал, за да се запознаем отблизо с цените му. В различните фирми той се предлага с или без ДДС, но и техническите му характеристики имат значение. Няма как повечето от клиентите да са наясно с особеностите на материала, тъй като работата им не изисква това. Така че винаги, когато има нужда от обновяване на дома, е най-добре първо да намерим и ангажираме фирма, а после и да се обърнем към специалистите за съвети и препоръки плюс разяснения за определения материал. Така всички въпроси, които ни интересуват, намират своите отговори.

eXTReMe Tracker